Hướng dẫn lắp đặt

NGÓI MÀU EVEREST

I. Yêu cầu cơ bản

Ngói màu Everest

Dạng mái nhật


Dạng mái thái

          – Độ dốc tối thiểu: 25°

          – Độ dốc tối ưu cho mái nhật: 30-35°

          – Độ dốc tối ưu cho mái thái: 40-45°

II. Lắp đặt hệ thống vỉ kèo sắt hộp mạ kẽm

          Yêu cầu vật liệu tối thiểu:

                    – Sử dụng sắt hộp 40x80x1.4mm để làm vỉ kèo

                    – Sử dụng sắt hộp 30x30x1.4mm để làm lito

                    – Sử dụng sắt hộp 25x50x1.1mm để làm cây nảy nước

          Yêu cầu kết cấu thi công:

                    – Khoảng cách tối đa giữa 2 vỉ kèo không vượt quá 1.5m

                    – Khoảng cách tối đa giữa các nhịp chống võng vỉ kèo không vượt quá 1.3m

III. Lắp đặt hệ thống vỉ kèo thép siêu nhẹ

          Yêu cầu vật liệu tối thiểu:

                    – Sử dụng sắt C75.75 để làm vỉ kèo

                    – Sử dụng sắt TS35.55 để làm lito

                    – Sử dụng sắt TS54.55 để làm cây nảy nước

          Yêu cầu kết cấu thi công:

                    – Khoảng cách tối đa giữa 2 vỉ kèo không vượt quá 1m

                    – Khoảng cách tối đa giữa các nhịp chống võng vỉ kèo không vượt quá 0.9m

                    – Cách thức lắp ráp vỉ kèo phải tuân thủ theo bảng mô tả dưới đây

IV. Lắp đặt máng nước xối âm

 

          – Máng xối âm nên được thi công bằng loại xối U như hình ảnh bên trên

          – Máng xối âm nên được thi công nằm chìm xuống dưới các đường lito để mái ngói có độ phẳng cao nhất

V. Chia lito lợp ngói

 

          – Đầu tiên lắp đặt cây lito trên cùng, cây lito này cách đỉnh kèo 15mm như hình

          – Hàn cây nóc sao cho mặt trên của cây nóc cách đỉnh giao nhau của 2 bên vỉ kèo dưới 100mm


 

          – Tiếp theo hàn cây nảy nước ở dưới cùng và cây lito cuối mái

          – Khoảng cách từ cây lito cuối mái đến cây nảy nước = 430mm – độ dài ngói thò ra khỏi mái – độ rộng của hộp nảy nước


Hướng dẫn lắp đặt ngói màu

          – Lấy khoảng cách giữa cây lito đầu và cây lito cuối chia đều thành các khoảng bằng nhau sao cho không vượt quá 380mm

          – Khoảng chia lito đẹp nhất từ 350 – 370 mm


          – Cây sắt để bắn ngói rìa được lắp đặt dọc theo đường rìa của mái và được đặt nghiêng 1 góc = 45 độ

          – Cây bắn ngói rìa phải làm thụt vào so với viên ngói chính khoảng 20 mm


          – Ngói chính phải lợp so le ( lợp công )

          – Nên được lợp từ trái qua phải ( lợp rúc – viên ngói hàng trên ăn vào nửa viên ngói hàng dưới ) 

VI. Thi Công ngói ở xối dương và xối âm


Có 2 cách thi công xối âm như hình là úp nóc ( hình trái ) và không úp nóc ( hình phải )

VII. Thi công nóc xối dương cho mái nhật

 

          – Khi thi công nóc cho xối dương của mái nhật cần liên tục chú ý độ độ thẳng của đường nóc xối dương

          – Khi thi công nóc cho xối dương của mái nhật cần sử dụng băng keo chống thấm để chống hắt

VIII. Thi công cuối nóc cho dạng mái thái

          – Khi thi công viên cuối nóc cho đầu hồi mái thái cần lưu ý cho 2 viên đầu rìa rúc vào trong viên cuối nóc như hình

IX. Thi công ngói rìa cho mái thái

 

          – Khi thi công rìa cho mái thái cần lưu ý đầu của viên rìa bên dưới chỉ được chạm đáy của viên ngói chính bên trên

 

 

 

 

ngói màu cao cấp

ngòi màu

ngói màu everest

hướng dẫn lắp đặt ngói màu

hướng dẫn lắp đặt ngói màu everest

ngói sóng cao cấp

mái ngói hiện đại

facebook: https://www.facebook.com/ngoimaueverest

sản phẩm: https://npq.com.vn/san-pham/